Guillaume & Virginie Philip
Wijnmakers in Provence

Juridische kennisgevingen

Publicatie

De huidige site wordt geredigeerd en beheerd door:

Made In Provence

Chemin de la Colle
13114 Puyloubier

Ontwerp, realisatie en onderbrengen van de site

Answeb SAS - http://www.answeb.net

Intellectuele eigendomsrechten

Voor de website gelden de intellectuele eigendomsrechten en de site is het exclusieve eigendom van Made In Provence. Het ontwerp, de grafische vormgeving, de inhoud, de organisatie van deze site zijn originele werken en zijn volledig eigendom van Made In Provence. Alle reproductie, of nabootsing, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van de auteur, of zijn gerechtigden, of zijn rechthebbenden, is verboden. Hetzelfde geldt voor de vertaling, de bewerking, het arrangement, op welke manier dan ook (Franse wetgeving: Loi 57298 de 11 mars 1957).

Hypertekstlinks met andere sites

Made In Provence heeft geen controle over de inhoud van de sites van derden. Het bestaan van een link tussen Made In Provence en een site van een derde betekent niet dat op enigerlei wijze zeggenschap heeft over de inhoud van de website van derden door Made In Provence.

Vrijstelling van verantwoordelijkheid

Het is aan de gebruiker van deze site voorbehouden om alle passende maatregels te nemen om zijn eigen gegevens en/of softeware te beschermen tegen eventuele virussen op het internet.

Wijziging van de site

Made In Provence behoudt zich het recht te wijzigen of corrigeren van de inhoud van deze site en op deze wettelijke vermelding voortdurend en dit zonder voorafgaande kennisgeving.